samardo-samuels.jpg

Samardo Samuels, Real Betis Energía Plus (ACB Photo)