j20_albert_ausina.jpg

Albert Ausina, importante en la victoria de Amics Castelló (foto basquetmaniàtic)