Τα τελευταία δευτερόλεπτα και πλάνα από τα αποδυτήρια