Matt Walsh y Marcus Haislip (Eskisehir) shine against Banvit