Lima Horta ante Miravalle (Foto: Sergi Fernández)

Lima Horta ante Miravalle (Foto: Sergi Fernández)